Over ons

Le Cochonnet is opgericht op 27 januari 1981 door een aantal enthousiaste beoefenaars van Jeu de Boules en heeft dus al een respectabele leeftijd. Wij zijn geen grote vereniging maar wel een hechte.

Sinds de oprichting hebben wij gespeeld naast cafe de Koppelpaarden aan de Veerseweg – een authentieke Oosterhoutse lokatie binnen de “Heilige Driehoek”. Helaas moesten wij daar eind 2010 vertrekken door de verkoop van het cafe en het beleid van de gemeente dat geen jeu de boules complex op deze lokatie meer toestond. Met medewerking van de gemeente Oosterhout kregen wij echter in 2011 de beschikking over nieuwe banen op het Warande-complex.

Wij leggen de nadruk op recreatief boulen. Onze vereniging is geen lid (meer) van de Nederlandse Jeu de Boule Bond (NJBB), op grond van een “kosten-baten analyse”. Mede hierdoor proberen we de contributie zo laag mogelijk te houden. Omdat wij geen lid zijn van de NJJB krijgen onze leden via de vereniging geen officiële licentie. Wilt U dus een licentie om aan officiële NJBB-toernooien mee te doen, dan moet U die zelf verzorgen.

In het zomerseizoen – vanaf april tot en met september – organiseren we een clubcompetitie op de dinsdagavonden. Zomers spelen wij op donderdag- en vrijdagmiddag. Vanaf oktober spelen we op dinsdag- en donderdagmiddagen. Een aantal keren per jaar organiseren we een toernooi.

Alle speeldagen en -tijden staan vermeld op de agenda, die je kunt inzien op de startpagina.

Ewout Hoppel, voorzitter

+31(0) 6 2245 6636
stuur email

Thom Sprengers, penningmeester en ledenadministratie

+31(0) 6 2804 2016
stuur email

Koos de Bodt, secretaris

+31(0) 162 520 190
stuur email

Wil Kloosterman, baancommissaris

+31(0) 41 685 1101
stuur email

Ton Reuvers, wedstrijdcommissaris

+31(0) 162 854 419
stuur email

lecochonnet.nl begon in 2010 op initiatief van Paul Arts, lid van de vereniging sinds 2000. Hij heeft de website uitgebouwd en beheerd tot 2024. Deze nieuwe website bevat deels content van de vorige, overgenomen met toestemming van de rechthebbende.