le Cochonnet

Jeu de boulesvereniging Oosterhout

Logo

 

   Korte geschiedenis van petanque


Waar komt Petanque vandaan?

 

Petanque is waarschijnlijk omstreeks 1910 ontstaan als variatie op het veel oudere "jeu provençal", in la Ciotat nabij Marseille. Op de plek waar het allemaal begon wordt heraan nog steeds herinnerd...

 

laCiotatPlaquette

 

Al snel na de introduktie werd door een zekere Ernest Pitiot het eerste tournooi georganiseerd en daarna ging het snel. Petanque is namelijk briljant door zijn eenvoud, maar verveelt nooit door de vele spelsituaties en steeds weer andere terreinen met hun eigen'aardigheden' (er zijn ook strandtoernooien!)

 

Tot 1945 was het nieuwe Petanque georganiseerd in de Fédération Française de Boules (FFB), samen met haar voorgangers Jeu Provençal, Boule des berges en Boule en bois. Het meest belangrijke boules spel was het Boule Lyonnaise, dat omstreeks 1945 zo'n 130.000 geregistreerde beoefenaars kende. De boules waarmee al deze spelen werden gespeeld verschilden behoorlijk en waren soms ook fors in omvang:

 

boules_oud

 

Er was veel onderlinge competitie, strijd en kinnesinne tussen de spelers van de diverse boule varianten. Het petanque werd daarbij aanvankelijk

 

volledig overvleugeld door met name het Boule Lyonnaise. In 1945 richtte meneer Pitiot voornoemd de Fédération Française de Petanque et Jeu Provençal (FFPJP) op. Deze bond had eind 1945 nog maar 10.000 leden. Vandaag de dag meer dan 450.000! Wereldwijd zijn er meer dan 600.000 spelers met een (wedstrijd)licentie. En dat is nog maar de top van de ijsberg, want veel spelers (zoals in onze vereniging) spelen vooral recreatief.